Motmæle som heimeside!

Oi, me er på verdsveven! Frå før har det vore mogleg å lesa Motmæle på Målungdom-heimesida som pdf, men det er ikkje alltid like lesar- eller SoMe-vennleg. Me har derfor laga motmæle.no, og her vil me dela enkelte tekstar frå Motmæle med allmenta. God lesing!

4 thoughts on “Motmæle som heimeside!

  1. Til lukke med ny nettstad!

    Men de burde vel ha https, ikkje berre http? Det er jo 2021. 🙂

Legg att eit svar